ZDJECIA 128 lutego 2019 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie, a Klubem Sportowym „ARKONIA”. Stosowny dokument podpisany przez mgr Bogdana Dziewulskiego - Dyrektora VII LO i Roberta Gliwę – Prezesa Zarządu 

KS „ARKONIA” określa zasady tworzenia, organizacji oraz funkcjonowania oddziałów sportowych o profilu – piłka nożna chłopców, zwanych klasami sportowymi.

Pierwsza klasa sportowa utworzona zostanie 1 września 2019 r, a nabór do niej odbędzie się zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół na terenie woj. zachodniopomorskiego na rok szkolny 2019/2020.

Specjalistyczne próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej zostaną przeprowadzone przez trenerów KS ARKONIA na boisku ORLIK
VII LO przy ul. Jana Styki 13 w następujących terminach:

27 maja 2019 w godz. 1700 – 2000 

3 czerwca 2019 w godz. 1700 – 2000 

Więcej szczegółów na temat klasy sportowej oraz próby sprawności fizycznej będzie można uzyskać podczas „Dnia Otwartej Szkoły” w miesiącu kwietniu (dokładna data zostanie podana na stronie internetowej szkoły).

Zapraszamy!

Z wizytą  w porcie lotniczym w GoleniowiePokaż galerieKlasa 2a o profilu "Bezpieczeństwo publiczne", odwiedziła lotnisko w Goleniowie. Uczniowie zwiedzili tam terminal, sortownię bagaży, halę przylotów i odlotów oraz punkt odpraw, przez który musieli przejść. W centrali uczniowie obejrzeli proces prześwietlania bagaży oraz całą halę, gdzie są one prześwietlane i sortowane, a następnie pakowane do samolotów. Na koniec wizyty odbył się pokaz przygotowany przez pirotechników, w którym wykorzystane zostały specjalistyczne roboty pracujące podczas ewakuacji i alarmów bombowych.

Wychowawca klasy: Liliana Wasilewska

IMG 20181212 WA0003Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował Olimpiadę o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiadę patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szkoła Główna Straży Pożarnej.

Pierwszym etapem konkursu było przygotowanie pracy na jeden ze wskazanych, przez organizatora, tematów. Komisja oceniała prace oraz wskazała tych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II Okręgowego etapu Olimpiady.

Z VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się troje uczniów, którzy przygotowali rozprawki.Ich prace zostały pozytywnie ocenione i cała trójka awansowała do II etapu Olimpiady.

W dniu 7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzony został Okręgowy etap Olimpiady. Uczestnicy  rozwiązywali test składający się z 40 pytań.

Test sprawdzał wiedzę z zakresu funkcjonowania ONZ, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, granic wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej, NATO oraz szereg innych. Uczestnicy mieli na jego rozwiązanie godzinę. Trzeba zaznaczyć, iż łatwy nie był.

Rachmistrz VII LOPokaż galerieDnia 18 października 2018 roku odbyła się w naszej szkole dwunasta edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego RACHMISTRZ VII LO, którego celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz ćwiczenie umiejętności sprawnego i szybkiego liczenia. Jak zwykle, jego uczestnicy mieli 90 minut na rozwiązanie 25 różnorodnych zadań rachunkowych bez pomocy kalkulatora. W tym roku o tytuł Największego i Najszybszego Rachmistrza VII LO rywalizowało 50 uczniów, w tym uczniowie klas ósmych, gimnazjaliści oraz uczniowie reprezentujący VII LO. 

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: poprawność obliczeń i czas wykonania zadań (wtedy co najmniej połowa z nich musi być poprawna). W dniu 28. 11. 2018 r. dyplomy i upominki dla najlepszych zawodników wręczone zostały przez panią Dorotę Jeziorską, organizatora konkursu. 

Tytuł Największego Rachmistrza VII LO z rekordowym wynikiem 94% zdobył Gustaw Radliński z Gimnazjum nr 7 w Szkole Podstawowej nr 37, miejsce drugie z wynikiem 86% zajął Piotr Sądowski, uczeń klasy 1b VII LO, a miejsce trzecie z wynikiem 84% zdobyła Nina Osmólska z Gimnazjum nr 7 w SP nr 37.

Wizyta w KWPPokaż galerie5 grudnia klasa 1A o profilu Bezpieczeństwo Publiczne odwiedziła komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. 
Dr Marek Łuczak, koordynator wojewódzki ds przestępstw przeciwko dziedzictwu narodowemu KWP, oprowadził nas po gmachu Komendy oraz zapoznał nas z historią budynków Policji w Szczecinie i z historią formacji. 
Zajrzeliśmy również do stanowiska dowodzenia KWP.