50 lo7 logo d

22 września 2018r (sobota)

Część oficjalna uroczystości

 • 9.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. Krzyża ul. Wieniawskiego 5a w Szczecinie.
 • 11.00 – Uroczyste rozpoczęcie obchodów przed budynkiem szkoły zakończone odsłonięciem o godzinie 1200 odrestaurowanego zegara.
 • 12.05 – Podziękowania dla fundatorów renowacji zegara. 
 • 12.10 – Życzenia dla „Jubilatki”.
 • 12.20 – Program artystyczny.
 • 12.40 – Zakończenie części oficjalnej uroczystości.

Poczęstunek dla gości.

Część nieoficjalna uroczystości

od godz. 13.00  do godz. 16.00

 • Zdjęcie grupowe przed budynkiem szkoły.
 • Zwiedzanie wystaw tematycznych i historycznych.
 • Test wiedzy ogólnej dla absolwentów.
 • Prezentacja monografii VII LO w wersji elektronicznej.
 • Spotkania z nauczycielami.
 • Wycieczka po szkole „Siódemka wczoraj i dziś”.
 • Punkt z pamiątkami.
 • Stoisko wolontariatu – zbiórka darowizn na rzecz stowarzyszenia.

 Patronat medialny

tvp3 szczecin

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WLMDSS.tmp\WLM8421.tmp\Plakat online - stypendia edukacyjne.jpgCelem realizacji programu stypendialnego dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku.

Stypendium może zostać przyznane absolwentowi liceum i technikum (studentowi), posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

1. posiada wysokie osiągnięcia w nauce,

2. został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

3. zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na stypendia oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin.

 

Nabór wniosków na stypendia zaplanowany jest w październiku 2018 roku. Informacje na temat programu udzielane są w Biurze Strategii pod numerem telefonu 91 435 11 64.

 

the SpellMasterThe English alphabet is pure insanity….., It can hardly spell any word in the language with a any degree of certainty. 

                                                                                                       /Mark Twain/

 

W ramach współpracy VII Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie w maju 2018 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny w języku angielskim The SpellMaster.

W potyczkach ortograficznych  wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Konkurs składał się z trzech etapów i obejmował sprawdzenie trzech umiejętności językowych z zakresu ortografii: zapis słowa literowanego przez nauczyciela, napisanie dyktanda oraz literowanie.

Do finałowej rozgrywki zakwalifikowali się: Zuzanna Kołodziej, Karolina Słowak, Oliwier Borucki i Borys Siwierski z VII LO oraz Jakub Kędziołka  z ZSS.

Ostatecznie tytuł Mistrza Ortografii Angielskiej (The SpellMaster) przyznano Karolinie Słowak, Oliwierowi Boruckiemu oraz Borysowi Siwierskiemu.

Zwycięzcom gratulujemy! 

Do zobaczenia za rok 😊.

                                                                                   Magdalena Brajtling VII LO

                                                                                   Magdalena Bezia ZSS

JĘZYK ANGIELSKI W KRYMINALISTYCE ORAZ PRACY SŁUŻB MUNDUROWYCH - WYSTAWA PRAC UCZNIÓWPokaż galerieW bieżącym roku szkolnym w VII LO w wybranych klasach drugich realizowany jest autorski program p. Magdaleny Brajtling Język angielski w kryminalistyce oraz pracy służb mundurowych. Uczniowie klasy o profilu biologicznym z elementami kryminalistyki oraz grupa uczniów z klas o profilu bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo w biznesie i administracji mieli okazję wziąć udział w zajęciach językowych z zakresu przestępczości, wybranych technik i procedur kryminalistycznych, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa oraz wyposażenia i roli poszczególnych służb mundurowych. 

W ramach podsumowania części zajęć uczniowie przygotowali wystawę plakatów, którą zaprezentowali pozostałym uczniom szkoły oraz gościom odwiedzającym VII LO podczas Dnia Otwartej Szkoły

Przed nami terroryzm, cyberprzemoc, medycyna sądowa i obsługa imprez masowych. Kolejna wystawa już w czerwcu!

SZKONY KONKUSR JĘZYKOWO-PLASTYCZNY ENGLISH PROVERBS- GET THEM RIGHTPokaż galerie

Uczniowie VII LO już po raz drugi mogli wziąć udział w projekcie językowo-plastycznym. Po  ubiegłorocznych potyczkach ze słowami LIVE LOVE LAUGH, w tym roku uczniowie zmierzyli się z angielskimi przysłowiami. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie ENGLISH PROVERBS - GET THEM RIGHT było stworzenie pracy plastycznej ilustrującej znaczenie wybranego przysłowia. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością oraz dowcipem. Niezwykle trudno było jurorom wyłonić zwycięzców. Ostatecznie wyróżniono prace:  Mai Liszczak z kl 1c, Jagody Krawczyk z kl 2a, Mileny Młynarskiej z kl 2c oraz Oliwii Trochimiak i Jonasza Frąckowiaka z kl 3a.

Zwycięzcom gratulujemy!

W przyszłym roku zmierzymy się z idiomami ?

                      

   Organizator: Magdalena Brajtling