Komisja rekrutacyjna pracuje w sali 104 (pierwsze piętro VII LO, naprzeciwko sekretariatu szkoły) w dniach 24.06 - 28.06.2016 oraz 6.07 – 11.07.2016 w godzinach 9.00 – 15.00, a dnia 12.07.2016 w godz. 9.00 – 12.00. W innych dniach (godzinach) prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub pokojem 110.

Przypominamy ważne terminy:

  • W dniach 16.06 – 22.06.2016 kandydat ma możliwość zmiany preferencji klas (nowe podanie trzeba wydrukować i zanieść do szkoły pierwszego wyboru).
  • W dniach 24.06 – 28.06.2016 do godz. 15.00 kandydat uzupełnia podanie o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum dostarczyć trzeba tam, gdzie podanie tzn. do szkoły pierwszego wyboru).
  • Do 5.07.2016 godz. 15.00 szkoła ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do klas VII LO  - lista będzie wywieszona na pierwszym piętrze VII LO obok sali 104, kandydat może też sprawdzić w internetowym systemie rekrutacji, do jakiej szkoły i klasy zakwalifikował się.
  • W dniach 6.07 do 12.07.2016 do godz. 12.00 kandydat potwierdza wolę nauki w szkole, do której został zakwalifikowany, dostarczając oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum
    i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Do 26.07.2016 do godz. 14.00 szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do VII LO  - lista będzie wywieszona na pierwszym piętrze VII LO obok sali 104.