W  dniu 6 listopada 2019 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie odbyło sie spotkanie uczniów klasy I E Strażacko – Ratowniczej z Michałem Sroką – podkomisarzem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się:

- kto jest funkcjonariuszem publicznym ?

- kim jest osoba małoletnia , a kim jest osoba niepełnoletnia ?

- jakie są rodzaje sądów i czym się zajmują ?

- do którego roku życia można przebywać w poprawczaku ?

- od którego roku życia wg prawa mężczyzna i kobieta stają się pełnoletni?

- jakie prawa nabywamy stając się pełnoletnimi obywatelami ?

- czym jest czyn karalny ?

- w jakich przypadkach rodzice odpowiadają karnie za wykroczenia swoich dzieci?

- kto odpowiada za szkodę wyrządzoną na mieniu innej osoby ?

- jakie są kary za obrażenie funkcjonariusza publicznego ?

- w jakich przypadkach stosuje się Prawo Cywilne , a w jakich Prawo Karne ?

Podczas spotkania mogliśmy zadawać różnego rodzaju pytania, dotyczące elementów prawa oraz działania Policji.

 Patryk Ruciński i Paulina Sakałus - uczniowie klasy 1e