W dniu 29 października2019 r. mieliśmy spotkanie ze strażakiem aspirantem Maciejem Paszkiewiczem z Jednostki  Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Straży Pożarnej, przy ulicy Grodzkiej w Szczecinie.

Tematy poruszane podczas spotkania:

  1. System rekrutacji do służby w Straży Pożarnej.
  2. Rodzaje i charakterystyka sprzętu wykorzystywanego do pracy w Straży Pożarnej.
  3. Oznakowanie pojazdów strażackich.
  4. Rodzaje Jednostek Straży Pożarnej w Szczecinie.
  5. Umundurowanie i wyposażenie indywidualne każdego strażaka.

W końcowej części zajęć mieliśmy czas na zadawanie pytań do naszego gościa.

Za kilka tygodni odwiedzimy Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Straży Pożarnej, przy ulicy Grodzkiej w Szczecinie. Czekamy z niecierpliwością.

Paulina Sakałus uczennica klasy 1e

 Specjalistyczne zajęcia szkoleniowePokaż galerie