ZDJECIA 128 lutego 2019 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie, a Klubem Sportowym „ARKONIA”. Stosowny dokument podpisany przez mgr Bogdana Dziewulskiego - Dyrektora VII LO i Roberta Gliwę – Prezesa Zarządu 

KS „ARKONIA” określa zasady tworzenia, organizacji oraz funkcjonowania oddziałów sportowych o profilu – piłka nożna chłopców, zwanych klasami sportowymi.

Pierwsza klasa sportowa utworzona zostanie 1 września 2019 r, a nabór do niej odbędzie się zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół na terenie woj. zachodniopomorskiego na rok szkolny 2019/2020.

Specjalistyczne próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej zostaną przeprowadzone przez trenerów KS ARKONIA na boisku ORLIK
VII LO przy ul. Jana Styki 13 w następujących terminach:

27 maja 2019 w godz. 1700 – 2000 

3 czerwca 2019 w godz. 1700 – 2000 

Więcej szczegółów na temat klasy sportowej oraz próby sprawności fizycznej będzie można uzyskać podczas „Dnia Otwartej Szkoły” w miesiącu kwietniu (dokładna data zostanie podana na stronie internetowej szkoły).

Zapraszamy!