KLASA SPORTOWA O PROFILU  „Piłka nożna”

Jeśli interesuje Ciebie kontynuowanie przygody z piłą nożną, a równocześnie chcesz uczyć się w szkole średniej, to ta klasa pozwoli Ci spełnić Twoje marzenia.

 Klasa sportowa o " profilu piłka nożna"  to klasa dla chłopców zrzeszonych w różnych klubach piłkarskich oraz tych, którzy posiadają szczególne predyspozycje i umiejętności gry w piłkę nożną, a nie należą do żadnego klubu. Głównym celem utworzenia tej klasy jest podniesienie poziomu sportowego zawodników uprawiających piłkę nożną oraz stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających uzyskać świadectwo maturalne, co gwarantuje wykwalifikowana kadra VII LO w Szczecinie. Dzięki zawartemu w 2019 roku porozumienia o współpracy pomiędzy VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie, a Klubem Sportowym „ARKONIA” będziesz mógł pod okiem trenerów – fachowców doskonalić grę w piłkę nożną.

 
Wszyscy uczniowie klasy spoza Szczecina będą mieli zapewnioną Bursę w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu. Klasa jest kontynuacją oddziałów sportowych utworzonych w Szkole Podstawowej SP 69 w Szczecinie. Uczniowie wybrani zostaną do tej klasy m.in. na podstawie umiejętności piłkarskich w oparciu o wyniki przeprowadzonych testów selekcyjnych podczas trwającej rekrutacji. Zajęcia sportowe odbywać się będą systematycznie 4 razy w tygodniu w formie jednostek treningowych porannych (szkolna specjalizacja) oraz treningów popołudniowych klubowych. Uczniowie z tej klasy występować będą jako zawodnicy Klubu
Arkonia Szczecin w Wojewódzkiej lidze Juniorów Młodszych ZZPN
 
 

 

Zaproś mnie na swoją lekcję” to projekt edukacyjny zainicjowany przez Panią Irminę Żarską w mediach społecznościowych. Klasa 1g miała okazję w tym projekcie uczestniczyć. Z wychowawczynią klasy Magdaleną Brajtling zaprosiłyśmy na lekcję dr nauk humanistycznych Pana Adama Czarneckiego, który poprowadził zajęcia na temat patologii społecznych.

Nauczanie tradycyjne pozwala na swobodne stosowanie różnych metod podczas pracy z tekstem literackim.  Bardzo lubię wykorzystywać metodę projektu, aby bohaterowie lektur mogli stać się bliscy młodzieży. Wydawało mi się, że praca on-line  będzie nas w tej kwestii ograniczać.

Postanowiłam wykorzystać narzędzie dobrze znane młodzieży, Instagram. Klasa 2c i 2d tworzyła profile bohaterów „Lalki” B. Prusa. Niektóre prace były bardzo kreatywne, inne zabawne, zdarzały się też odtwórcze projekty. Projekt nie tylko wiele mówił o postaci literackiej, ale również o autorze zadania. Nie sposób zaprezentować wszystkie prace, wybrałam więc te, które szczególnie się wyróżniają.

Pomimo panującej pandemii, klasa 1A o profilu Bezpieczeństwo Publiczne,  postanowiła uczcić dni 2 z 4 służb patronujących jej profil – Dzień Straży Pożarnej oraz Dzień Straży Granicznej.
Z tej okazji na środowej godzinie wychowawczej on-line, elewi obejrzeli filmiki z testami sprawności fizycznej dla kandydatów do obu służb oraz wykonali w ramach konkursu klasowego, testy z zakresu wiedzy o pożarnictwie i hierarchii obowiązującej w straży granicznej.
Najlepszy wynik w klasie uzyskała Martyna Kowieska-96%. Na drugim miejscu uplasowała się Zuzanna Sobala-89%. Trzeci wyniki w klasie należał do Laury Kuś-77%.
Gratulacje!
 

Ze względu na obecną sytuację związaną z wirusem COVID – 19,nie mamy możliwości zaprezentować

Klasy Strażacko – Ratowniczej

podczas Dni Otwartych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K.Baczyńskiego w Szczecinie, przy ulicy Jana Styki 13. Dlatego też stworzyliśmy film, który odzwierciedla nasze życie w tej klasie dla uczniów klas ósmych Szkół Podstawowych, aby mogli podjąć słuszną decyzję przy wyborze kolejnej ścieżki edukacji.

 Klasa o profilu strażacko-ratowniczym to oferta dla uczniów ukierunkowanych na przygotowanie do pracy w Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbach Ratowniczych. Patronat nad klasą obejmie Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Pomorskie Towarzystwo Ratownicze. Uczniowie realizujący naukę w tej klasie uczestniczyć będą m.in. w zajęciach prowadzonych przez strażaków z PSP w Szczecinie oraz na terenie PSP „Gazoport” w Świnoujściu, PSP Portu Lotniczego w Goleniowie, w jednostkach OSP i WOPR, Morskiej Służby Poszukiwawczo Ratowniczej SAR w Świnoujściu, Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu, w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowe zajęcia sportowe mają przygotować absolwentów tej klasy do testów sprawnościowych wymaganych w szkołach pożarniczych i na kierunkach związanych z służbami ratowniczymi. Ponadto uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach, takich jak: musztra, samoobrona, wspinaczka, ratownictwo medyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego, w tym m.in. fantomy, AED, deska ortopedyczna, kamizelka Act Fast oraz w zajęciach języka migowego.

W trakcie czteroletniej nauki uczniowie będą mogli uzyskać certyfikaty kursów: z zakresu pierwszej pomocy KPPP, BLS/AED, nurkowania, ratownika WOPR.