VII LO im. K.K. Baczyńskiego to kameralna, dwupiętrowa szkoła usytuowana w dzielnicy Pogodno. Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1968 r. Pierwszym dyrektorem i twórcą niepowtarzalnego wizerunku szkoły była w latach 1968-91 Pani Czesława Baran, Szkoła może poszczycić się wieloma laureatami i finalistami konkursów i olimpiad. Szkoła objęta jest patronatem Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie naszego liceum są stypendystami stypendium Prezesa Rady Ministrów. Co roku absolwentom VII LO przyznawany jest medal szkoły za wybitne osiągnięcia w nauce i wysoką średnią uzyskaną na egzaminie dojrzałości, a także za aktywność społeczną i wysoką kulturę osobistą. Absolwenci naszego liceum piastują różne funkcje i stanowiska na szczecińskich uczelniach, w mediach, w Radzie Miasta Szczecina. VII Liceum Ogólnokształcące ukończyli m.in. Joanna Osińska-Falkiewicz, Piotr Dziemiańczuk, Beata Wieczorek, Krzysztof Zaremba, Andrzej Montwiłł, oraz znany dramaturg Krzysztof Bizio. Jesteśmy z nich wszystkich dumni.

Nasze Liceum oferuje:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wymianę polsko-niemiecką
 • opiekę medyczną
 • stałą opiekę pedagoga szkolnego

 W szkole organizowane są zajęcia:

 • Koła przedmiotowe
 • Wyrównawcze
 • Szkolny Klub Sportowy (SKS)
 • Uczniowski Klub Sportowy
 • Klub Młodych Hodowców Zwierząt
 • Dziennikarskie - redagowanie szkolnej gazetki

 Szkoła posiada: 

 • pracownię komputerową z Internetem
 • przestronną salę gimnastyczną
 • gabinety przedmiotowe
 • bibliotekę i czytelnię
 • Multimedialne Centrum Informacji