Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 października 2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

12 listopada 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021 – 31.12.2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

7 stycznia 2022r.

Wystawianie ocen semestralnych

 14 stycznia 2022r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 19 stycznia 2022r.

Rozpoczęcie  II semestru

 17 stycznia 2022r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

 16 lutego 2022r.

Ferie zimowe

31.01 - 13.02 2022r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 - 19.04.2022

Wystawianie ocen końcowych uczniom kl III

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (kl. III)

 

Zakończenie zajęć klas III

 29.04.2022r.

Egzamin maturalny

4 maja 2022 r. – j.polski          

5 maja 2022 r. – matematyka  

6 maja 2022 r. – j. angielski  

Wystawianie ocen końcowych uczniom klas I i II

 15 czerwca 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

17 czerwca 2022r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

  20 czerwca 2022r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  24 czerwca 2022 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

  28 czerwca 2022r.