Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2020

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

Wystawianie ocen semestralnych

 29.01.2021

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

  3.02.2021

Rozpoczęcie  II semestru

 01.02.2021

Plenarna Rada Pedagogiczna

 10.02.2021

Ferie zimowe

4.01.2021 - 17.01.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 - 06.04.2021

Wystawianie ocen końcowych uczniom kl III

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (kl. III)

 

Zakończenie zajęć klas III

 

Egzamin maturalny

4 maja 2021 r. – j.polski          

5 maja 2021 r. – matematyka  

6 maja 2021 r. – j. angielski  

Wystawianie ocen końcowych uczniom klas I i II

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  25 czerwca 2021 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna