Budynek, w którym mieści się obecnie VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego powstał w 1934 roku, gdy Szczecin był miastem leżącym w granicach hitlerowskich Niemiec. Został zbudowany w stylu modernistycznym, zakładającym, iż o pięknie budynku stanowi głównie jego funkcjonalność. Od początku przeznaczono go na szkołę, która nosiła wówczas imię Adolfa Hitlera (Adolf Hitler Schule). Pod koniec II Wojny Światowej mienie szkoły, podobnie jak innych szkół naszego miasta, zostało wywiezione przez Niemców w miejsce, w którym nie spodziewano się nalotów bombowych (powiat gryficki). Na boisku szkolnym w czasach powojennych wykopano wiele zwłok. Także po wojnie, od momentu przejęcia Szczecina przez władze polskie i rozpoczęciu organizacji placówek oświatowych w mieście, obiekt wykorzystywano na działalność szkolną. Od 1948 roku mieściła się w nim Publiczna Szkoła Powszechna nr 19. Później w latach 50-tych funkcjonowała tu także Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum Pedagogiczne im. Władysława Spassowskiego. Dnia 2 września  1968 roku o godzinie 10.30, uroczystością rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1968/1969 zainaugurowała swoją działalność nowa szczecińska placówka oświatowa - VII Liceum Ogólnokształcące, powołane decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 1.07.1968r. Później w roku 1977 utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, w skład którego wchodziły: VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego i IV Liceum Ogólnokształcące dla pracujących. W roku 1979 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przyłączono kilka klas SP 60. W budynku przy ulicy Jana Styki 13 VII Liceum Ogólnokształcące zaczęło ponownie działać samodzielnie w roku 1986 po likwidacji ZSO nr 4 i zaprzestaniu działalności SP 35 w budynku przy ul. Jana Styki 13.

szkolastara

Początki VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie niewątpliwie związane są z sylwetką pierwszego jej dyrektora mgr Czesławy Baran, która kierowała szkołą przez kolejne 23 lata. Jej osobowość nadała „Siódemce” specyficzny i rozpoznawalny charakter, a wielu absolwentom w pamięci pozostaje nieoficjalna nazwa szkoły - „Klasztor”. Pani Dyrektor słynąca z żelaznych zasad, konsekwencji w działaniu i całkowitego poświęcenia się swojej pracy, wprowadziła w szkole surową dyscyplinę, zarówno wśród młodzieży jak i nauczycieli. Uczennice zobowiązane były przychodzić na lekcje w spódniczkach, których długość była ściśle określona i skrupulatnie sprawdzana przez Panią Dyrektor. Jako, ze przykład idzie z góry, oprócz uczennic spódnice musiały nosić również nauczycielki. Pani Czesława Baran była również świetną polonistką, znawcą literatury, wspaniałym wychowawcą, umiejącym rozmawiać i słuchać, człowiekiem o bogatym życiowym i zawodowym doświadczeniu, którym chętnie się dzieliła, stając się dla wielu prawdziwym autorytetem.  W roku 1970 VII Liceum Ogólnokształcące decyzją Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego jako pierwsze w województwie włączono w poczet szkół stowarzyszonych w UNESCO. To dzięki zabiegom Pani Dyrektor nawiązano współpracę międzynarodową ze szkołą w NRD, oraz ze szkołą we Francji (w Le Mans), dając początek wielu edycjom wymian młodzieży, trwającym zresztą do dziś. Na pozytywny wizerunek szkoły kierowanej przez Panią Czesławę Baran niewątpliwie wpłynęła działalność teatru amatorskiego i powołanie Koła Miłośników Melpomeny, a także chórów i orkiestr szkolnych. W szkole prężnie działała również drużyna harcerska „Przyjaźń”, która w 1973 roku otrzymała imię Mikołaja Kopernika.

Rok szkolny 1991/1992 otworzył nowy dyrektor VII LO mgr Włodzimierz Weckwerth. Pan Dyrektor od początku istnienia „Siódemki” nauczał w niej matematyki. W latach 1983 - 1991 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Za kadencji Pana dyr. Weckwertha nastąpiły duże zmiany. Zniesiony został m. in. obowiązek noszenia spódnic przez uczennice a chłopcy nie musieli pilnować długości swoich włosów.

VII Liceum Ogólnokształcące, zarządzane przez 16 lat przez Pana Włodzimierza Weckwertha swoje sukcesy odnosiło przede wszystkim w sporcie. To za jego kadencji szkoła prężnie współpracowała ze szczecińskimi klubami sportowymi: Łącznościowcem Szczecin”, „Pogonią Szczecin” czy „Miejskim Klubem Lekkoatletycznym”, zdobywając wiele pucharów i nagród, przede wszystkim w piłce ręcznej, piłce nożnej i lekkoatletyce, na szczeblu nie tylko miejskim.

Po 39 latach pracy Pana Włodzimierza Weckwertha i jego przejściu na emeryturę, 1 września 2007 roku nowym dyrektorem VII Liceum Ogólnokształcącego zostaje mgr Bogdan Dziewulski, który od 1992 roku pracował w Szkole Podstawowej nr 68 a od roku 1999 kierował Gimnazjum nr 28 w Szczecinie. To dzięki jego staraniom od 2008 roku VII LO ma oficjalne logo, a w 2010 roku otrzymuje nowy sztandar. Także asfaltowy plac przed budynkiem zamienia się w nowoczesny kompleks sportowych boisk „ORLIK”. Z jego też inicjatywy w 40-tą rocznicę powstania szkoły Rada Rodziców ufundowała pamiątkową tablicę poświęconą patronowi VII Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2013/2014 w VII LO wdrożona zostaje innowacja pedagogiczna pod nazwą „Klasa mundurowa o profilu bezpieczeństwo publiczne”, której autorem jest dyr. Dziewulski. W kolejnym roku w szkole utworzono autorską klasę o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki” – jedyną taką klasę w woj. zachodniopomorskim. Dzięki podpisanemu patronatowi z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, szkoła od września 2017r realizuje program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji – „EDUKACJA POLICYJNA 2016”. Dzięki ofiarności wielu Darczyńców, podczas uroczystości obchodów 50-lecia VII Liceum Ogólnokształcącego, 22 września 2018 roku punktualnie o godzinie 1200, po wielu latach uruchomiono ponownie zegar szkolny znajdujący się na fasadzie budynku VII LO.