l.p

Ustalony dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

1

2 listopada 2017 *)

2

 3 listopada 2017 *)

3

27 kwietnia 2018

4

 30 kwietnia 2018 *)

5

2 maja 2018 *)

6

 4 maja 2018 

 7

 7 maja 2018

 8 maja 2018

9

 1 czerwca 2018 *)

10

 21 czerwca 2018