Ogłoszenie !!!

 Boisko Orlik zamknięte w dniach od 20.03.2021 r. - 09.04.2021 r.  

 

Uwaga !!!

      Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego udostępnia od 11 maja 2020 roku szkolny obiekt sportowy „Orlik” na zasadach określonych w poniższych zarządzeniach:

 

 

Zarządzenie Nr 14/2019/2020   Dyrektora  VII Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K. Baczyńskiego w sprawie korzystania z obiektu sportowego „Orlik”
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego wprowadza następujące zasady korzystania z obiektu sportowego „Orlik”.

 1. Obiekt sportowy „Orlik” zwany dalej Obiektem, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego otwarty jest:
 • w dni powszednie zgodnie z grafikiem pracy animatorów sportu,
 • w soboty w godzinach1200 – 2000,
 • w niedziele w godzinach1600 – 2000.

Poza wymienionymi godzinami Obiekt jest bezwzględnie zamknięty.

 1. Na terenie każdego z boisk Obiektu (boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej) może jednocześnie przebywać (korzystać z niego) maksymalnie
  14 osób.
 1. Przy grupach zorganizowanych, na Obiekcie może przebywać maksymalnie
  14 osób plus 2 osoby prowadzące zajęcia np. trener. Nie dotyczy to osób niezbędnych do jego obsługi tj. animatorów sportu, zatrudnionych na Obiekcie.
 1. Na Obiekcie, uczestnik nie ma obowiązku zakrywania twarzy (ust, nosa), jednak przychodząc na Obiekt powinien mieć ją zasłoniętą maseczką czy chustką.
 1. Podczas pobytu na Obiekcie należy zachować dystans społeczny, zwłaszcza wobec osób trzecich (min. 2 metry).
 1. Na Obiekcie obowiązuje dezynfekcja rąk dla wszystkich wchodzących
  i opuszczających obiekt. W tym celu należy korzystać z dozownika z płynem dezynfekującym, umieszczonym przy wejściu na Obiekt.
 1. Wejście na Obiekt dla grup zorganizowanych (6 osobowych) będzie możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji dokonanej u animatora sportu.
 1. Wyłącza się możliwość korzystania przez uczestników z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
 1. Pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z Obiektu obowiązują piętnastominutowe przerwy w użytkowaniu Obiektu, niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń znajdujących się na Obiekcie.
 1. Korzystający z Obiektu używają własny sprzęt treningowy (piłki, znaczniki i inne akcesoria sportowe). Nie ma możliwości wypożyczenia jakiegokolwiek sprzętu u animatora sportu.
 1. Pobyt na terenie Obiektu ma charakter rekreacyjno-sportowy. Przebywać na nim mogą tylko korzystający z Obiektu. Osoby towarzyszące, muszą w tym czasie znajdować się poza ogrodzeniem Obiektu.
 1. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Orlika oraz stosować się do poleceń animatorów sportu.
 1. W przypadku łamania zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu, korzystający z Obiektu będzie zobowiązany do jego opuszczenia, a w przypadku odmowy lub niestosowania się do ogólnie przyjętych zasad w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, animator sportu ma prawo wezwać straż miejską lub policję.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 roku

 

 

Zarządzenie Nr 13/2019/2020   Dyrektora  VII Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K. Baczyńskiego w sprawie korzystania z obiektu sportowego„Orlik”
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego wprowadza następujące zasady korzystania z obiektu sportowego „Orlik”.

 1. Obiekt sportowy „Orlik” zwany dalej Obiektem, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego otwarty jest:
 • w dni powszednie w godzinach 1530 – 2030,
 • w soboty w godzinach1200 – 2000,
 • w niedziele w godzinach1600 – 2000.

Poza wymienionymi godzinami Obiekt jest bezwzględnie zamknięty.

 1. Na terenie każdego z boisk Obiektu (boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej) może jednocześnie przebywać (korzystać z niego) maksymalnie
  6 osób.
 1. Przy grupach zorganizowanych, na Obiekcie może przebywaćmaksymalnie
  6 osób plus osoba prowadząca zajęcia np. trener. Nie dotyczy to osób niezbędnych do jego obsługi tj. animatorów sportu, zatrudnionych na Obiekcie.
 1. Na Obiekcie, uczestnik nie ma obowiązku zakrywania twarzy (ust, nosa), jednak przychodząc na Obiekt powinien mieć ją zasłoniętą maseczką czychustką.
 1. Podczas pobytu na Obiekcie należy zachować dystans społeczny, zwłaszcza wobec osób trzecich (min. 2 metry).
 1. Na Obiekcie obowiązuje dezynfekcja rąk dla wszystkich wchodzących
  i opuszczających Obiekt.W tym celu należy korzystać z dozownika z płynem dezynfekującym, umieszczonym przy wejściu na Obiekt.
 1. Wejście na Obiekt dla grup zorganizowanych (6 osobowych) będzie możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji dokonanej u animatora sportu.
 1. Wyłącza się możliwość korzystania przez uczestników z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
 1. Pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z Obiektu obowiązują piętnastominutowe przerwy w użytkowaniu Obiektu, niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń znajdujących się na Obiekcie.
 1. Korzystający z Obiektu używają własny sprzęt treningowy (piłki, znaczniki i inne akcesoria sportowe). Nie ma możliwości wypożyczenia jakiegokolwiek sprzętu u animatora sportu.
 1. Pobyt na terenie Obiektu ma charakter rekreacyjno-sportowy. Przebywać na nim mogą tylko korzystający z Obiektu. Osoby towarzyszące, muszą w tym czasie znajdować się poza ogrodzeniem Obiektu.
 1. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu Orlika oraz stosować się do poleceń animatorów sportu.
 1. W przypadku łamania zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu, korzystający z Obiektu będzie zobowiązany do jego opuszczenia, a w przypadku odmowy lub niestosowania się do ogólnie przyjętych zasad w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, animator sportu ma prawo wezwać straż miejską lub policję.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2020 roku