• 06.09.2017 r. – zebrania organizacyjne 
  • 25.10.2017 r. - wywiadówka
  • 13.12.2017 r. - wywiadówka 
  • 07.02.2018 r.  – wywiadówka 
  • 21.03.2018 r. – wywiadówka (informacja o zagrożeniu oceną ndst. III klasy)
  • 16.05.2018 r. – wywiadówka (informacja o zagrożeniu oceną ndst. I i II klasy)