Wizytatorzy Kuratorium Oświaty - kontakt
1. Hanna Markowska               91 44 27 542
2. Agnieszka Stroynowska       91 4427 545
 
Dyżury w KO - każdy poniedziałek  15.30 - 17.00