Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w głosowaniu jawnym 23.09.2020 r. wybrała prezydium Rady w składzie:

- Pani Sylwia Mierkiewicz – Przewodnicząca RR,

Pan Piotr Głownikowski – z-ca Przewodniczącej RR,

- Pani Magdalena Michalska – Karandziej - sekretarz RR.

A także: Panią Aleksandrę Zając do Komisji Socjalnej RR oraz Panią Magdalenę Czajkowską do Komisji Rewizyjnej RR. 


Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego  w Szczecinie ustaliła terminarz zebrań RR w roku szkolnym 2020/2021.

Zaplanowano następujące terminy zebrań: 

  • 18 listopada 2020 r.
  • 10 lutego 2021 r.
  • 31 marca 2021 r.
  • 30 czerwca 2021 r.

Uchwałą nr 2/2019/2020 Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie ustaliła kwotę dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców dokonywanej przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów VII LO w roku szkolnym 2020/2021. Składka w wysokości 100 złotych może być wpłacana w ratach.

 


Konto Rady Rodziców

24 1240 3813 1111 0010 8966 4170