W dniu 13 września 2017 r. dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców VII LO .
 
  • Pan Andrzej Bednarczyk – Przewodniczący RR,
  • Pani Anna Dołęga – z-ca Przewodniczącego RR,
  • Pani Beata Proć – sekretarz RR.

 

Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego 
w Szczecinie jednogłośnie wybrała Panią Dorotę Bębacz do Komisji Socjalnej RR.

Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Szczecinie jednogłośnie wybrała Panią Małgorzatę Jankowską do Komisji Rewizyjnej RR.


Konto Rady Rodziców:  
BANK PEKAO SA I/O  SZCZECIN   40 1240 3813 1111 0000 4396  2657 


Harmonogram zebrań Rady Rodziców VII LO w roku szkolnym 2017/2018.

  • 8 listopada 2017 r.

  • 7 lutego 2018 r.

  • 28 marca 2018 r.

  • 23 maja 2018 r.

  • 27 czerwca 2018 r.