Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej w klasie 1D „Piłka nożna” 

 

I termin: 24 czerwca 2020r. w godzinach 1500 – 1700

Miejsce: boisko ORLIK VII Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie ul. Jana Styki 13

 

II termin: 26 czerwca 2020r. w godzinach 1500 – 1700

Miejsce: boisko ORLIK VII Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie ul. Jana Styki 13