Punkty za oceny z czterech przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danego profilu klasy

w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w rekrutacji do klas pierwszych

w roku szkolnym 2021/2022

 

Do klasy o profilu „Bezpieczeństwo publiczne“ - (1a - mundurowa)

ocena

j. polski

WOS

historia

matematyka

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

Do klasy o profilu „Strażacko - ratowniczym“ - (1b - mundurowa) 

ocena

j. polski

biologia

chemia

 matematyka

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

Do klasy o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki“ - (1c)

ocena

j. polski

biologia

chemia

matematyka

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2

 

Do klasy o profilu „Psychologicznym z elementami mediacji i wolontariatu” - (1d)

ocena

j. polski

biologia

język angielski

matematyka

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

ilość punktów

celujący

18

18

18

18

bardzo dobry

17

17

17

17

dobry

14

14

14

14

dostateczny

8

8

8

8

dopuszczający

2

2

2

2