PROPONOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

  • Klasa o profilu „Bezpieczeństwo publiczne“ - (1a - mundurowa)
  • Klasa o profilu „Strażacko - ratowniczym“ - (1b - mundurowa)
  • Klasa o profilu „Biologicznym z elementami kryminalistyki“ - (1c)
  • Klasa o profilu „Psychologicznym z elementami mediacji i wolontariatu” - (1d)