Propozycja profili klas dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Klasa 1A  „Bezpieczeństwo publiczne” – mundurowa, 

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Język angielski, WOS; 

Klasa 1B  „Strażacko - ratownicza” – mundurowa,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Biologia, Chemia; 

Klasa 1C  „Biologiczna z elementami kryminalistyki”,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Biologia, Chemia; 

Klasa 1D  sportowa o profilu „Piłka nożna”,

Planowane przedmioty na poziomie rozszerzonym: Biologia, Język angielski;