Realizacja zajęć w klasie mundurowej o profilu policyjnym
w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie
w oparciu o opracowany przez KGP

 „Program nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji - EDUKACJA POLICYJNA 2016”

 

Planowana realizacja zajęć

Przedmioty obowiązkowe ujęte w ramowym planie nauczania klasy:

 1. Historia Policji.
 2. Kreowanie postaw obywatelskich. (obowiązki obywatelskie i prawne, eliminowanie bierności , wyrażanie poglądów czy też w ramach przedmiotu realizowanie treści profilaktycznych, w tym przygotowanie prezentacji, spotów, itp.
 3. Sztuka mediacji i negocjacji lub Komunikacja interpersonalna.
 4. Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i technik interwencji.
 5. Podstawy prawa.

Zajęcia dodatkowe:

 1. Wybrane zagadnienia z musztry w Policji.
 2. Podstawowa wiedza o Policji.
 3. Strzelectwo sportowe.
 4. Elementy survivalu.
 5. Kwalifikacje do służby w Policji.
 6. Elementy kryminalistyki.

Szkolenia, kursy oraz inne formy zajęć:

 1. Szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
 2. Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Udział w zajęciach na pasie taktycznym (manewry konne).
 4. Wycieczka do Szkoły Policji w Słupsku.

W klasie o profilu „policyjnym”:

 • zdobędziesz podstawową wiedzę o policji,
 • posiądziesz umiejętności z zakresu musztry,
 • dowiesz się na czym polega bezpieczeństwo państwa.
 • nauczysz się posługiwać bronią palną,
 • nie będzie Ci obca komunikacja interpersonalna, 
 • będziesz wiedział, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia.
 • weźmiesz udział w zajęciach i manewrach taktycznych,
 • poznasz skuteczne techniki interwencji i nauczysz się sztuki samoobrony, 
 • poznasz podstawy prawa.

PROFIL Z GWARANCJĄ PRZYSZŁEGO ZATRUDNIENIA!