Jedyna taka klasa w szczecińskim liceum!!!
strazkobinezonyJeśli interesujesz się funkcjonowaniem służb mundurowych, to ta klasa pozwoli Ci poznać pracę policji, straży pożarnej, straży granicznej czy inspekcji transportu drogowego. Da Ci również podstawową wiedzę związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, a także przygotuje pod względem merytorycznym i praktycznym do kontynuowania nauki
w szkołach wyższych, szkołach pomaturalnych i policealnych kształcących specjalistów zatrudnianych we wszystkich rodzajach służb mundurowych. Otworem staną również przed Tobą szkoły przygotowujące do cywilnego zawodu związanego z bezpieczeństwem publicznym, jak np. pracownik ochrony osób i mienia czy pracownik firmy detektywistycznej.

Dzięki współpracy z policją, strażą pożarną, strażą graniczną i inspekcją transportu drogowego oferujemy Ci wyjątkową możliwość połączenia nauki z praktyką!

 • Na specjalistycznych zajęciach prowadzonych przez fachowców:
 • dowiesz się jak funkcjonują służby mundurowe.
 • nauczysz się nosić mundur.
 • zostaniesz zapoznany z ceremoniałem w służbach mundurowych.
 • poznasz główne zadania ochrony ludności.
 • otrzymasz odpowiedź na pytania: co to jest bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, kryminalistyka i kryminologia.
 • poznasz podstawy prawa karnego.
 • nabierzesz praktycznych umiejętności pracy zespołowej a także rozwiązywania problemów w sytuacjach zagrożenia.
 • zetkniesz się z technikami interwencji i technikami negocjacji.
 • nie będzie Ci obca topografia i orienteering.

 P1040067

Na zajęciach realizowanych w ramach rozszerzonych przedmiotów:

 • poznasz historię służb mundurowych w Polsce i na świecie oraz pracę służb i oddziałów specjalnych.
 • zostaniesz zapoznany z zadaniami, prawami i obowiązkami współczesnych służb mundurowych w Polsce.
 • dowiesz się, co to są Konwencje genewskie.
 • zapoznasz się z historią wojskowości od czasów starożytnych do współczesności a także z dziejami broni.
 • uzyskasz wiedzę na temat współpracy międzynarodowej służb mundurowych.
 • wzbogacisz swoją wiedzę dotyczącą współczesnych konfliktów lokalnych.
 • będziesz mógł poszerzyć wiadomości na temat terroryzmu na świecie i jego zwalczania.

 

Podczas trzyletniej nauki w VII LO będziesz się uczył następujących obowiązkowych przedmiotów uzupełniających:

 • „Techniki interwencji i samoobrona”,
 • „Sztuka mediacji i negocjacji”,
 • „Determinanty bezpieczeństwa”,
 • „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”,
 • „Podstawy prawa”,
 • „Komunikacja interpersonalna”.

 

Uczniom tej klasy proponujemy ponadto specjalistyczne formy zajęć dodatkowych prowadzonych przez ekspertów:

 • Strzelectwo sportowe,
 • Musztra,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Wspinaczka,
 • Paintball.

Przewidujemy także zorganizowanie płatnych obozów a także zajęć terenowych i innych związanych ze specyfiką klasy:

 • Obozy survivalowe.
 • Biegi na orientacje.

Zainteresowanym uczniom planujemy zorganizować na terenie szkoły:

• Płatny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
• Płatny rozszerzony kurs na prawo jazdy.

Przedmioty rozszerzone w klasie to: język angielski, WOS i historia.