Dzień otwarty Placówki Straży Granicznej w Szczecinie oraz nadanie imienia.

1 z 4