W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu pn. „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Okres realizacji projektu od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami