W związku z organizowanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej pod nazwą: „Młodzież Zapobiega Pożarom”,  w VII LO zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne, które wyłonią 3 osobową reprezentację. Będzie ona  reprezentować naszą szkołę na szczeblu miejskim.

Termin eliminacji szkolnych to 12 marca 2018 r.  godz.11:45     w czytelni szkolnej.

Zakres tematyczny turnieju obejmuje niżej wymienione zagadnienia:

 1.  Tradycja i historia straży pożarnych.
 2.  Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 3.  Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 4. Przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 5. Organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej.
 6. 6. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 7. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych.
 9.  Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 10. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
 11. Wyposażenie zestawu ratowniczego PSP R1.

Chętnych, zwłaszcza z klas mundurowych, serdecznie zapraszamy. ☺