Zapisy i bliższe informacje s.103 - Liliana Wasilewska.