Oferta grupowego ubezpiecznia szkolnego Edu Plus

Uchwałą nr 3/2017/2018 Rada Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie dokonała wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, które obejmie ochroną ubezpieczeniową na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie w okresie ubezpieczenia tj. od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku. Wyboru dokonano spośród ofert pięciu towarzystw ubezpieczeniowych tj.: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa, InterRisk TU S.A., Eurobrokers Sp. z.o.o, PZU, Gothear. 

Po analizie ofert, Rada Rodziców uznała, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy „InterRisk TU S.A.”, która obejmie ochroną ubezpieczeniową na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego
im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie. Zarząd RR, dokonał wyboru następujących warunków ubezpieczenia: wysokość sumy ubezpieczenia – 13.500 złotych, składka za 1 ucznia – 35 złotych, 10% zwolnionych uczniów z wpłaty.