Świadectwa dojrzałości wydawane będą w dniu 04  lipca 2019 r.   w sali nr 1, według poniższego harmonogramu:

  • Klasa III a –  godz. 11:00
  • Klasa III b -  godz. 11:30
  • Klasa  III c -       godz. 12:00
  • absolwenci z lat ubiegłych   -  godz. 13:00

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł osobiście odebrać świadectwa, możliwe jest jego wydanie osobie upoważnionej (rodzic) po okazaniu pisemnego upoważnienia oraz dowodu osobistego. Świadectwa dojrzałości można będzie odbierać także w późniejszym terminie .